Produkt 2 – SE-RDS (jednoprzewodowy)

Categories

  • Brak kategorii

Przejścia szczelne SE-RDS 25-140

ZAKRES  STOSOWANIA

Przejścia szczelne SE-RDS 25-140 mają za zadanie chronić przewody instalacyjne (wodociągowe, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjne, elektryczne oraz kanalizacyjne) przed uszkodzeniem, a także uszczelniać miejsce ich przejścia przez przegrody budowlane wewnętrzne   i zewnętrzne (ściany, stropy) w budynkach ( istniejących i nowobudowanych), studzienkach i zbiornikach. Przejścia szczelne  SE-RDS 25-140 stosuje się przy przegrodach budowlanych o dowolnej grubości z wykorzystaniem tulei osłonowych z dowolnych rur z tworzywa sztucznego.

OPIS TECHNICZNY PRODUKTU

Przejścia szczelne SE-RDS 25-140 są gumowymi uszczelnieniami miejsc przejścia przewodów instalacyjnych o średnicach zewnętrznych od 25 do 140 mm przez przegrody budowlane wewnętrzne i zewnętrzne (ściany, stropy) w budynkach (istniejących i nowobudowanych), studzienkach i zbiornikach, o ciśnieniu do 0,3 MPa (30 m słupa wody) i składają się z:

  • pierścienia uszczelniającego (EPDM, SBR)
  • pierścieni dociskowych ze śrubami (V2A)
  • blaszki dystansowej (V2A)
  • nakrętek (V4A)

Przejścia szczelne SE- RDS 25-140
Model uszczelnienia przewodu instalacyjnego za pomocą przejścia szczelnego SE-RDS 25-140
(z wykorzystaniem rury z tworzywa sztucznego)

Przejścia szczelne SE- RDS 25-140