Produkt 1 SE-MD

Categories

  • Brak kategorii

Przepust SE-MD 20/50

ZAKRES STOSOWANIA

Przepust SE-MD 20/50Przepust SE-MD 20/50 ma za zadanie chronić przewody instalacyjne przed uszkodzeniem, a także uszczelniać miejsce ich przejścia przez przegrody budowlane wewnętrzne i zewnętrzne. Stosowany jest do zabezpieczania i uszczelniania przejść przez przegrody budowlane o grubości do 480 mm i dostosowany jest do przekrojów przewodów instalacyjnych 20 ÷ 50 mm (różne zestawy uszczelek i podkładek dociskowych). Pierścienie dystansowe dostosowane są do przewiertów o średnicy 100 mm.

OPIS TECHNICZNY PRODUKTU

Przepust SE-MD 20/50 osłania w sposób szczelny przewody instalacyjne (wodociągowe, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjne, elektryczne itp.) przy przejściach przez przegrody budowlane wewnętrzne i zewnętrzne (ściany, stropy) w budynkach (istniejących i nowobudowanych), studzienkach i zbiornikach o ciśnieniu do 0,6 MPa (60 m słupa wody).

 

Przepust SE-MD 20/50 składa się z:

  • tulei głównej ochronnej z zakrętkami (z tworzywa sztucznego ABS)
  • pierścieni uszczelniających (EPDM) z podkładkami dociskowymi (V2A)
  • pierścieni dystansowych (PCW)

 Przepusty odporne są na uszkodzenia mechaniczne, długotrwałe działanie wody, a także kompatybilne ze stosowanymi w budownictwie izolacjami wodochronnymi (np. bitumicznymi, polimerowymi, cementowymi i polimerowo-cementowymi) przy zabezpieczeniach przed wodą i wilgocią fundamentów, ścian, stropów, studzienek itp.

Przepust SE-MD 20/50 Przepust SE-MD 20/50 Przepust SE-MD 20/50 Przepust SE-MD 20/50

Przykład montażu Przepustu SE-MD 20/50 w przegrodzie zabezpieczonej papą termozgrzewalną

Korzyści z zastosowania:

  • trwałość i szczelność przejścia
  • prosty i szybki montaż i demontaż
  • możliwość łatwej wymiany przewodów instalacyjnych przy remontach i awariach
  • likwidacja mostków termicznych
  • wytłumienie hałasu

Dla wyrobu została wydana Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-8812/2011
Posiadamy raporty z badań wydane przez akredytowane Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej oraz świadectwa Państwowego Zakładu Higieny.

 

Na życzenie wszystkich zainteresowanych wysyłamy instrukcję montażu przepustów ilustrowaną zdjęciami „krok po kroku”