Produkty

Categories

  • Brak kategorii

Nasze Produkty
Dla naszych produktów została wydana Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-8812/2011
Posiadamy raporty z badań wydane przez akredytowane Laboratorium ITB oraz świadectwa Państwowego Instytutu Higieny  w Warszawie. 

Przepust SE-MD 20/50 Przepust SE-MD 20/50
Przejścia szczelne SE- RDS (jednoprzewodowe)
Przejścia szczelne SE-RDS  (wieloprzewodowe)
Praktyczne zastosowanie:
Studzienki wodomierzowe